Älskar, älskar ej…

Publicerad

Bild: Istock

Hur många kronblad har dessa växter? Hos en del växter varierar det en del, men även då brukar ett visst antal vara klart vanligast. Para ihop växterna med rätt antal kronblad!

Blodrot            2

Fackelblomster            3

Fjällsippa            4

Häxört            4

Midsommarblomster            4

Rågvallmo            5

Skogsstjärna            5

Svalting            6

Teveronika            7

Tjärblomster            8

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor