I huvudet på en hund

Publicerad

De av oss som har, eller har haft, hund har säkert någon gång tittat djupt in i ögonen på den tysta, håriga vännen och undrat vad den tänker. Eller om hundar reflekterar över oss människor överhuvudtaget. Ser de på oss som bekväma kli- och matbetjänter? Är vår kärlek till dem besvarad?

I sorgen och saknaden efter sin gamla mops sjösatte hjärnforskaren Gregory Berns The dog project, ett forskningsprojekt vars syfte är att försöka undersöka vad hundar tänker. En kanske inte helt unik idé, men steget mellan tanke och handling visade sig i det här fallet vara långt. Mycket längre än jag som läsare först inser.

Gregory Berns har under många år använt funktionell magnetkamera (fMRI) för att studera hjärnaktivitet hos människor – en teknisk utveckling som snabbt har fört hjärnforskningen framåt under senare år. Bland annat har upptäckten av spegelneuroner och vår hjärnas plasticitet gjorts med funktionell magnetkamerateknik. Nu ville alltså Gregory Burns ta forskningen ett steg vidare för att undersöka om hundar är lika bundna till människor som vi hoppas och tror.

Tidigare forskning med magnetkameraundersökningar av både hundar och apor har gjorts på antingen sövda eller fastspända djur. Men för att undersöka hur hundar interagerar med människor krävs en vaken hund, som frivilligt deltar i undersökningen och klarar av att hålla huvudet helt stilla under lång tid.

Det tidsödande arbetet med att lära de två första hundarna (varav en var Berns egen) visar hur enormt envis och målmedveten en forskare måste vara för att genomföra banbrytande forskning. En stöttande omgivning är också en förutsättning. Inte alla tvåbarnsfamiljer skulle stå ut med en uppbyggd modell av en magnetkamera i vardagsrummet under flera månaders tid.

Det här är en mycket rörande och intressant berättelse om hur en verklig hundälskare använder sin kärlek till hundar i sin forskning. Trots många svåra hinder – exempelvis förbud mot hundar på universitetsområdet, problem med universitetsadministrationen och inga pengar till projektet – kan Gregory Berns med hjälp av sin familj, sina vänner och hjälpsamma forskarkollegor ta första steget på den långa resan att utforska hundens tankar och känslor.

How dogs love us

Gregory Berns
Scribe Publications

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor