Inrutad rutinuppgift

Publicerad

Av fyra lika stora kvadrater kan man bygga fem olika quatrominos, som i figuren intill. Försök att konstruera en rektangel i storlek 5 x 8 rutor med sådana quatrominos, två av varje sort. Det är tillåtet att vrida och spegelvända figurerna.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor