Vänliga virus

Publicerad
F&F 7/2000.

Likt blågröna rymdgubbar angriper viruspartiklarna en bakterie. Omslaget kommer från F&F 7/2000, där molekylärbiologen Karin Carlson för 14 år sedan skrev om möjligheten att utnyttja virus för att bota svåra bakterieinfektioner – något som är värdefullt när antibiotikaresistensen breder ut sig. Tekniken lever dock ännu i skymundan. F&F:s medicinredaktör har rest till ett av de få ställen där virus används i behandlingen. Läs artikeln här.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor