Viral vetgirighet

Publicerad

Bild: Steve Gschmeissner / SPL

1 Var förökar sig virus?

2 Vilket av följande är en skillnad mellan virus och bakterier?
A Virus saknar ämnesomsättning
B Virus kan bekämpas med antibiotika
C Virus är flercelliga
D Virus orsakar alltid feber
E Virus kan inte föras över via djur

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor