Kan jag få tag på en självlysande blomma?

Jag undrar om det går att ta gener från lyslarver eller eldflugor och sätta in dem i växter så att de också lyser. Om det fanns sådana växter att ha hemma skulle jag definitivt köpt en.

/Erica, Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg

Publicerad
Drömmen om lysande växter kan bli verklig tack vare jordbakterier.
Bild: Istock

Det stämmer att det är tekniskt möjligt att flytta gener mellan olika organismer. Arvsmassan styr vilka proteiner en organism har och därför kan man styra en individs egenskaper genom att ändra uppsättningen eller användningen av dess gener. I eldflugor och lyslarver styr enzymet luciferas en reaktion där ljus produceras. Genom att föra in luciferas-genen i arvsmassan hos en växt tillsammans med en promotor, det vill säga en dna-sekvens som styr hur och när en gen ska uttryckas, skulle du kunna få en självlysande växt till ditt rum. För överföringen skulle du kunna ta hjälp av naturens egen transformerare, jordbakterien Agrobacterium tumefasciens.

Dessvärre har tidiga liknande försök med tobak resulterat i växter med ytterst svagt ljus. Ett amerikanskt företag, Glowing Plant, arbetar nu med syntetisk biologi för att ta fram självlysande växter för kommersiellt bruk. Men du skulle inte få skaffa en sådan utan att först söka tillstånd hos Jordbruksverket. Det gäller all odling av genmodifierade växter i Sverige, och är en dyr och tidskrävande process. (Läs gärna professor Stefan Janssons text Till dig som vill ha en självlysande växt i trädgården på blogg.umu.se, som handlar om just denna juridik.)

För att lysa upp tillvaron i väntan på självlysande växter föreslår jag att du istället badar under sensommarkvällar bland sprakande mareld (luceferin i dinoflagellater) på Västkusten.

/Maria Israelsson Nordström, forskarassistent vid Umeå Plant Science Center, SLU

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor