Blev vi strålskadade?

Enligt uppgift utsattes jorden för mycket kraftig kosmisk strålning kring år 775. Kan detta ha påverkat människans dna, eller fått andra följder?

/Sven-Erik

Publicerad

Uppgiften om att jorden år 774–775 exponerades för mycket kraftig kosmisk strålning baseras på att man funnit att kol-14-nivåerna i årsringar hos träd som bildats dessa år är cirka 20 gånger högre än normalt. Eftersom kol-14 bildas i vår atmosfär av inkommande kosmisk strålning antar man att de högre kol-14-nivåerna är kopplade till en motsvarande ökning av den kosmiska strålningen dessa år.

Den dos som vi får normalt från kosmisk strålning är runt 0,3 millisievert (mSv) per år. Det finns också andra strålkällor i vår omgivning, som berggrunden, vilket gör att den totala bakgrundsstrålningen blir högre – i storleksordningen 1 mSv per år. Om den kosmiska strålningen ökade 20 gånger skulle den totala bakgrundsstrålningen bli närmare 7 mSv per år. En tillfällig ökning av den storleken skulle inte påverka människans dna så att det försämrar hälsa eller livslängd på ett märkbart sätt – eller leda till genetisk påverkan hos kommande generationer.

Det finns en osäkerhet i ovanstående antagande om en direkt korrelation mellan kol-14-nivåer och stråldos, eftersom det inte är klarlagt om det var högenergetiska fotoner eller protoner som orsakat fenomenet. I fallet protoner skulle dosen för människans del bli avsevärt lägre.

/Mats Harms-Ringdahl, Centrum för strålskyddsforskning, Stockholms universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor