Effektfullt hästjobb

Publicerad

Bild: iStock

Att pumpa upp vatten och hiva upp malm ur gruvor var förr mycket kraft- och tidsödande. Det gjordes med spel som drogs runt av hästar och när James Watt uppfann ångmaskinen var de först att slippa sin börda. Därför betecknade Watt maskinernas effekt i en enhet som han kallade hästkrafter. Men det matematiska sambandet mellan ångmaskinens och hästens insats var inte enkelt att härleda. Nordisk familjebok (1883) förklarar att den nominella hästkraften för kondensatormaskiner bestäms ”genom att multiplicera den i tum uttryckta cylinderdiameterns qvadrat med kubikroten ur slagets längd i tum och dividera produkten med 47”. För högtrycksmaskiner delade man i stället med 15,6.

Sedermera visade det sig att Watt överskattat hästens effekt med cirka 50 procent, men måttet var då redan etablerat. Begreppet generaliserades och en effektiv hästkraft definierades i Sverige som 600 skålpundfot per sekund. Med engelskt mått var det 550 skålpundfot per sekund och med franskt mått ”75 kilogram-meter på en sekund”. Det innebär den effekt som krävs för att lyfta en vikt på 75 kilo en meter upp på en sekund, vilket blev decimalsystemets definition.

SI-systemets mått för effekt, det vill säga den mängd energi som omvandlas per tidsenhet, blev däremot 1960 enheten watt, eller joule/s.

Fråga: Hur många watt är en hästkraft?

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor