Ett schysst liv

Publicerad

Kurvan visar dödlighet före 45 års ålder hos över 690 000 män som mönstrat i Sverige. Män med den lägst bedömda sociala förmågan löpte alltså fyra gånger så hög risk att dö i förtid jämfört med dem med den högst bedömda sociala förmågan. Kurvan visar även ett tydligt samband mellan intelligens och social förmåga.

Källa: IFAU

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor