Ljuset får fri fart i nytt material

En kombination av guld och kisel gör det möjligt att styra ljus inuti ett datorchip nästan helt utan energiförlust.

Publicerad
Det nya metamaterialet består av guldklädda kiselpelare som har bäddats in i ett polymernät.
Bild: Peter Allen, Harvard SEAS

Ett nytt så kallat metamaterial ger helt nya möjligheter att styra ljus, till exempel på ett datachip. Materialet består av kiselpelare klädda i guldfilm som bäddats in i ett polymernät. Upptäckten är viktig för utvecklingen av framtidens ljusbaserade datorsystem.

– Ljus gillar normalt inte att pressas eller manipuleras, men detta metamaterial gör det möjligt att styra ljus från ett chip till ett annat. Det går att pressa, böja, vrida och minska diametern på en ljusstråle från makroskala till nanonivå på ett anmärkningsvärt nytt sätt, säger Eric Mazur, professor i fysik vid Harvard SEAS i USA.

En viktig egenskap hos det nya materialet är att det har brytningsindex noll, vilket påverkar hur ljuset rör sig. En ljusfas kan då färdas oändligt snabbt, alltså med högre hastighet än ljus i vakuum, och därför förlorar inte ljuset någon energi när det böjs eller pressas ihop.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor