Ålderstiget

Publicerad

Bild: iStock

1 I Sverige hade man 1980 en förväntad livslängd vid födseln på 75,8 år. Var motsvarande förväntade livslängd i Rumänien 2012 högre eller lägre?

2 I vilket av följande länder har medellivslängden för män minskat sedan 1990?

A) Australien
B) Kenya
C) Turkiet
D) Ryssland
E) Japan

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor