Förunderliga fåglar

Publicerad

Bild: iStock

Vår kunskap om fåglars släktskap har förändrats och förfinats med ny teknik. Vilken fågel är närmast släkt med falkar?

A) Havsörn
B) Kungsfågel
C) Storlom

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor