Talför trio

Publicerad

Tre personer, A, B och C, sitter vid ett bord. C säger: ”Jag tänker på två positiva heltal som skiljer sig med 1.” Ett av dessa två tal viskar han i A:s öra och det andra viskar han i B:s öra.

Det blev följande meningsutbyte mellan A och B:

A: ”Det är inte möjligt för mig att veta vilket tal han viskade till dig.”

B: ”Det är inte möjligt för mig att veta vilket tal han viskade till dig.”

A: ”Nu vet jag vilket tal han viskade till dig.”

Bestäm vilka talen är som C viskade i A:s respektive B:s öra. Det finns två lösningar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor