Snart seglar världens största träfartyg

Publicerad

Bordläggningen skyddas av glasfiber
Eftersom trä är starkast längs med fibrerna anpassas laminatet så att hållfastheten blir optimal. I längsgående balkar ligger lagren åt samma håll, i bordläggningen möts de i vinkel. Ytterst skyddas trälaminatet av ett åtta millimeter tjockt lager glasfiber-armerad plast.


Bild: Johan Jarnestad

Nästa år sjösätts den mycket påkostade lyxjakten Dream Symphony, som nu byggs vid ett varv i Turkiet. Den fyrmastade skonaren får en längd på 141 meter och överträffar därmed med stor marginal alla tidigare träskepp. Den är dessutom drygt 50 meter längre än vad som anses vara praktiskt möjligt. Hemligheten är bland annat att skrovet lamineras samman av tunna trälager och epoxy.

Stagsegelskonare

Dream Symphony är en skonare, vilket betyder att den inte har tvärgående rår på masterna. Huvudseglen är de övre, som sitter med sin längsta sida mot masterna. Mellan dem finns tre mindre stagsegel. De sträcks ut av varsin bom som inte hänger i masten, utan är infäst i en kraftig lagring i däcket.

Fotbollsplan, 100 m.


Bild: Johan Jarnestad

Inget fartvidunder

Enligt konstruktörernas datorsimuleringar kan Dream Symphony komma upp i 19,5 knop redan vid måttliga vindar. Men båten är ingen extrem snabbseglare. Ett långt och smalt skrov ger visserligen lågt vågbildningsmotstånd, men samtidigt ökar den våta ytan och därmed friktionen mot vattnet.

Privata kryssningar

Enligt skeppsvarvet ska båten endast användas för privat bruk av den anonyme ägaren och hens gäster. De kan till exempel bada i en cirkelrund pool med glasväggar och höj- och sänkbar botten, som även kan skjutas upp och användas som helikopterplatta.

Svårt att bygga stort i trä

Solitt virke är relativt böjligt, sväller i kontakt med vatten och kan ha sämre styrka vid kvistar eller borrhål. Därför har flera försök att bygga mycket stora träfartyg misslyckats. I praktiken är 90 meter den översta gränsen för hållbara skrov med bordläggning av solitt trä.

Wyoming.


Bild: Johan Jarnestad

Världens hittills största träfartyg, den sexmastade skonaren Wyoming med en skrovlängd på 100,4 meter, (140 meter med klyvarbommen inräknad) sjösattes 1909. Vid sjögång rörde sig skrovet så mycket att det blev springor mellan plankorna i bordläggningen, där vatten trängde in som hela tiden måste pumpas ut. 1924 sjönk fartyget med hela sin besättning.

Laminat av iroko-trä blev lösningen

Dream Symphony byggs av trälaminat, alltså i princip plywood. Tunna lameller av det starka afrikanska träslaget iroko bakas samman med epoxy som bindemedel. Genom att laminera får man ett starkare och jämnare material jämfört med solitt virke.

Det afrikanska iroko-trädet.


Bild: Johan Jarnestad
Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor