Svarta hål

Publicerad
Supermassiva svarta hål antas finnas i centrum av galaxer.
Bild: NASA / Dana Berry / SkyWorks Digital
  1. Vad betecknar händelsehorisonten?
  2. Innan begreppet svart hål lanserades användes andra beteckningar. En av dessa är …?

            A. Frusen stjärna
            B. Neutronhål
            C. Svart singularitet
            D. Kvanthål
            E. Galaxhål

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor