Felaktigt om evolutionen

Publicerad

Forskning & Framsteg är en bra tidskrift när det gäller att sprida vetenskap i en populär form och därmed öka allmänbildningen. Tyvärr blev jag både betänksam och besviken över en formulering i notisen om anpassningar av frön hos barrträd. Där står: ”Nya rön visar att de allra första barrträden experimenterade med olika sorters frövingar tills de fann den optimala designen – och den finns på dagens barrträd som gran och tall. Denna formulering står i strid mot evolutionsteorins tes om naturligt urval.”

Barrträd kan inte experimentera och ännu mindre hitta en bra lösning. Det finns ingen intention i evolutionen, vilket denna ingress kan få läsaren att tro. Varje individ, vare sig det gäller träd eller människor, får det urval gener som deras föräldrar förmedlar via sina könsceller, oavsett om generna är fördelaktiga eller inte. Bland barrträden fick följaktligen de individer som hade ofördelaktiga anlag för frövingar färre avkommor som förde deras gener vidare, än de träd vars anlag gav optimalt utformade frövingar och därigenom kunde sprida sina avkommor längre bort.

Självklart måste vetenskapen föras ut till allmänheten på ett lättbegripligt sätt. Det är dock mycket olyckligt när populariseringen i stället som i detta fall förvillar. Jag har arbetat med utveckling av kunskapsprov i biologi för gymnasieskolan i mer än tio år och ser hur dessa missuppfattningar hindrar elevers förståelse av vad evolutionen verkligen innebär.

/Gunnel Grelsson, Umeå

Svar: Du har naturligtvis helt rätt. Hade formuleringen gällt en sten, eller något annat dött föremål, skulle den ha varit oproblematisk, eftersom alla förstår att stenar inte kan ha någon intention. Hade den å andra sidan gällt en människa skulle den lättare kunna missförstås. I fallet med träden valde vi att lita på att våra läsare förstår att träd inte kan ha någon intention.

/Patrik Hadenius 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor