Flytande saltvatten upptäckt på Mars

Publicerad

För första gången hittar planetforskare flytande vatten på Mars.

– Vi har vetat sedan länge att det finns vattenånga och is på Mars. Men att vattnet kan hålla sig flytande där är en ny upptäckt, säger Javier Martin-Torres, professor i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Egentligen är det alldeles för kallt på natten och för varmt på dagen för att vattnet ska kunna förekomma i flytande form. Men speciella salter, perklorater, binder vattnet och bildar flytande saltlösningar även vid de extremt låga temperaturer som råder under nätterna på Mars. Fast när solen går upp torkar planetens yta igen.

– Det är extremt svåra villkor för liv där. Förutom den växlande torkan och fuktigheten, skiftar även temperaturen med hela 90 grader mellan dag och natt. Dessutom tränger den farliga ultravioletta strålningen ner till ytan, eftersom det inte finns något ozonskikt i Mars tunna atmosfär, säger Javier Martin-Torres.

Upptäckten av vattnets kretslopp på Mars gjordes med instrument på roboten Curiosity, som undersökte förhållandena i ett ökenlikt landskap vid Galekratern nära ekvatorn. Mätningarna pågick under ett helt Marsår, vilket är nästan två år på jorden. De visade att ett cirka fem centimeter tjockt ytskikt innehåller två procent vatten. Ingenting säger dock att saltlösningarna inte skulle kunna sippra längre ner, blandas med andra salter och skapa en livsvänlig miljö i planetens inre.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor