Stackars zombies

Publicerad

Bild: iStock

Vilken parasit kan göra myror till viljelösa ”zombies”?

A Lilla leverflundran Dicrocoelium dendriticum

B Larvsvampen Ophiocordyceps sinensis

C  Vridvingen Stylops melittae

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor