Hur fungerar dna mot stölder?

Det pratas mycket om dna-märkning som ett sätt att förhindra kopparstölder. Det är förbryllande tycker jag, som trodde att dna hör ihop med något levande.

/Eivor Björklund

Publicerad
Så kallat märk-dna syns inte i vanligt ljus och är mycket svårt att tvätta bort.

Märk-dna används för att märka många olika slags stöldbegärliga saker – alltifrån antikviteter och smycken till båtmotorer och kopparkablar. Det finns flera olika tillverkare. Oftast säljs märk-dna som en lösning, som antingen sprayas eller penslas på det som ska märkas. Det finns också spraysystem med märk-dna som utlöses vid inbrott och sprayar ner själva förövaren.

I en lösning med märk-dna finns massor av exakt likadana små bitar av dna. Varje flaska har ett eget kodnummer och innehåller dna med en unik sekvens. Lösningen innehåller också färgämnen, som är osynliga i vanligt ljus men syns när man belyser det stulna föremålet (eller en nedsprayad rånare) med ultraviolett ljus. På så sätt blir märkningen lätt att upptäcka. Om polisen hittar märk-dna på exempelvis en stulen båtmotor, tas ett prov och skickas för dna-analys. Svaret visar vilken flaska med märk-dna som använts för att märka motorn, och därmed vem ägaren till motorn är. På motsvarande sätt kan en nedsprayad misstänkt bindas till platsen för ett brott.

Märk-dna framställs på konstgjord väg och är ofarligt. Att du associerar dna med ”något levande” är förståeligt eftersom dna finns i levande celler, men en dna-molekyl i sig är inte något levande. Den gemensamma nämnaren för märk-dna och naturligt dna är förmågan att lagra information – lite som en kemisk motsvarighet till streckkoder.

/Birgitta Rasmusson, forskningsledare vid Nationellt forensiskt centrum i Linköping, samt adjungerad professor vid Lunds universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor