Använd plogen rätt

Publicerad

Plogland är ett gammalt ytmått, men det står för den yta man hinner plöja på en dag. Man plöjer en åkerbit med en plog. Att ploga är något man gör med en snöplog eller helt enkelt, en plog. Ganska viktigt att hålla isär dessa begrepp. Konsekvenserna av att ploga en åkerbit eller plöja en väg kan vara dramatiska!

/Anders

Svar: Fler än Anders har hört av sig om skillnaden mellan orden ploga och plöja. Det är helt rätt att plöja är ett vanligare ord för det som bonden gör med sin plog. Men enligt ordboken går också ploga att använda om denna företeelse. Orden har samma ursprung, men ploga används numera utvidgat också om till exempel att ploga en gata (snöröja) eller ploga med skidorna (bromsa). Kanske är det därför man hellre använder plöja om det bonden gör och ploga om det som snösvängen sysslar med. Någon risk för sammanblandning lär dock sällan föreligga.

/Patrik Hadenius

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor