Små grodorna

Publicerad

Bild: Julian Roman

Fem numrerade grodor sitter i var sin ruta (figuren ovan) i ordningen 1–2–3–4–5 medurs. Den sjätte rutan är tom. En groda får antingen flytta sig till en angränsande tom ruta eller hoppa över en annan groda till nästa ruta om den är tom. Grodorna får röra sig med- eller moturs. Målet är att få grodorna i ordning 5–4–3–2–1 och den tomma rutan på samma plats som från början.

Klarar du uppgiften i sex drag? Försök vidare att i elva drag klara en motsvarande uppgift med sju rutor och sex grodor.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor