Sida bygger upp strukturer för forskning

Tre frågor till AnnaMaria Oltorp, Sida.

Publicerad
AnnaMaria Oltorp är chef för Enheten för forskningssamarbete på Sida. 

1 | Vad gör Sida i Afrika i dag?

– Sida har långsiktiga samarbeten med 15 länder i Afrika och på regional nivå. Stödet speglar behoven och prioriteringarna i länderna/regionerna och den största andelen av stödet går till området demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

2 | Vilken roll spelar forskningen i Afrika för Sidas insatser?

– Sida stödjer både forskarutbildning och forskning i Afrika för att kontinenten både ska ha fungerande system för att själva utbilda forskare och producera forskningsresultat som är relevanta för en hållbar utveckling.

3 | Vad händer framöver, i den närmsta framtiden?

– Inom forskningssamarbetet är det mycket fokus på innovation, att bygga samman forskning med andra delar av samhället för att ytterligare stärka utvecklingen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor