Läsvärt om vårt behov av konspirationer

Publicerad

Erik Åsard, professor emeritus i nordamerikakunskap, har skrivit ett antal böcker om framför allt USA. I denna essäsamling går han sakligt igenom – och avlivar – diverse konspirationsteorier. Det handlar till exempel om hur tvillingtornen rasade den 11 september, kidnappningen av Charles Lindberghs son, Dag Hammarskjölds död och andra dramatiska historier. Det är både läsvärt och allmänbildande. Tre av de påstådda konspirationerna utspelar sig i USA – och det är där han är som bäst.

En lärdom är, som författaren skriver, att man sällan kan överskatta den roll som misstag, tillfälligheter och inkompetens spelar i såväl vardagen som för historiens gång. Intressant nog är en av händelserna, 9/11, faktiskt dessutom ett resultat av något som verkligen liknar en konspiration. För sådana existerar. Men av någon anledning så räcker den ändå inte för konsprirationsteoretikerna.

En annan sak som spelar in är behovet av symmetri i historien. Stora händelser, tänker man lätt, bör rimligen ha en stor orsak. Detta gäller kanske särskilt Kennedymordet, där en vilsen och ensam gärningsman inte räcker för att berättelsen ska kännas rimlig. Hellre då en magnifik konspiration.

Konspirationsteorierna och verkligheten

Erik Åsard
Historiska Media

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor