Är operan värd tolv skilling?

Varför fick Die Dreigroschenoper namnet Tolvskillingsoperan på svenska? Avspeglar det dåvarande växelkurs?

/Bengt

Publicerad

Bild: Mary Evans / IBL Bildbyrå

Svar: Bertolt Brechts Tolvskillingsoperan, eller Die Dreigroschenoper, hade premiär i Berlin hösten 1928. Pjäsen var en bearbetning av John Gays The Beggar’s Opera från 1728. Förklaringen till titeln ges i prologen: pjäsen var en opera för tiggare och fick därför inte vara dyrare än att en tiggare kunde betala inträdet.

Varför just tre groschen? Det fanns inga tregroschenmynt i Tyskland under Weimartiden, utan den lilla valören var Pfennig. Groschen fanns dock kvar som ett folkligt uttryck. Ännu vid eurons införande i Tyskland kallades myntet 10-pfennig för en groschen, och uttrycket har i dag övertagits av 10-centsmyntet. Förklaringen till att Brecht valde just tre groschen är gissningsvis att handlingen är förlagd till London. Threepence bit (eller threepenny) var ett vanligt mynt i äldre tiders England och användes som uttryck för något riktigt billigt, en mycket liten valör.

Brechts pjäs sattes upp på svenska redan 1929, i översättning av Curt Berg. Titeln Tolvskillingsoperan var ett försök att behålla både det folkliga uttrycket och den ålderdomliga associationen. Skillingen försvann från Sverige 1855 när decimalsystemet infördes, där 1 riksdaler = 100 öre. 12 skilling motsvarade en kvarts riksdaler riksgälds, som i det nya systemet blev 25 öre. 25-öringen kom därför att kallas för en tolvskilling – och det uttrycket levde kvar i folkmun ännu på 1920-talet.

/Lars Berglund, professor i musikvetenskap, Uppsala universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor