Världens mest citerade forskare

Listan bygger på hur ofta forskare citeras av andra forskare. Samtliga i topp-20 är män, som är eller har varit verksamma i Europa eller USA. En liknande analys av svenska forskare ger ungefär samma fördelning mellan naturvetenskap och humanvetenskap, och innehåller fyra kvinnor i topp-20.

Publicerad
Forskare Antal citeringar
Michel Foucault 599 470
(filosofi)   
Pierre Bourdieu 431 995
(sociologi)  
Sigmund Freud 409 631
(psykologi)  
Tom Maniatis 324 539
(medicin)  
Michael E. Porter 281 091
(ekonomi)  
Noam Chomsky 275 016
(lingvistik)  
Bert Vogelstein 273 981
(medicin)  
Eugene Braunwald 268 627
(medicin)  
Herbert Simon 264 127
(ekonomi)  
Eric Lander 253 200
(biologi)  
Graham Colditz 235 554
(medicin)  
Amartya Sen 234 073
(ekonomi)  
Ronald C. Kessler 228 486
(sociologi)  
Douglas G. Altman 228 408
(medicin)  
Andrei Shleifer 212 569
(ekonomi)  
Karl Marx 211 842
(filosofi)  
Solomon H. Snyder 200 467
(medicin)  
Michael Graetzel 197 220
(kemi)  
Joseph E. Stiglitz 196 466
(ekonomi)  
Jacques Derrida 183 309
(litteratur)  

Bibliometrisk analys: Ulf Sandström
Källor: Google Scholar & Web of science

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor