Globala trender i diagram

Pew research center http://www.pewresearch.org

Publicerad
Pedagogiskt förpackad information om världen, från Pew research center. 

”Siffror, fakta och trender som formar du värld” – så lyder undertiteln på Pew:s hemsida. Det stämmer bra. Här hittar man massor av data och statistik om världen, även om det är tonvikt på amerikanska förhållanden. Det mesta paketerat i pedagogiska grafer, kurvor och tabeller. Factfullness, som Hans Rosling skulle ha sagt.

Av Henrik Höjer

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor