Mätt med människomått

Publicerad

Tum, aln och fot är välkända äldre mått som utgick från människokroppen. Men det har funnits fler, som definierats utifrån våra fysiska förmågor. Ett stenkast, som i dag betyder ”en bit bort”, var på medeltiden 50 steg. Det motsvarade cirka 45 meter, eftersom ett steg var 90 cm, eller en halv aln. Allt var mycket ungefärligt – rikslikare kom inte förrän på 1600-talet.

Det fanns flera andra liknande mått. Till exempel var ett spjutkast 35–40 meter, medan det är oklart hur långt ett yxkast var. De nämns från 1300-talet och fanns i åtminstone två varianter, kast med bålyxa eller kastyxa.

Ett pilskott avsåg hur långt man kunde skjuta en pil med båge, 200–300 meter. Som tumregel kunde man ha en tiondels fjärdingsväg, eller 267 meter.

För längre avstånd användes bet, rast och pusthåll, vilka angav hur långt en person kunde ta sig till fots eller häst utan att vila. Här avgjorde framkomligheten avståndet och det fanns många raster och sorters mil. En fjällmil och en skogsmil var betydligt kortare än en vanlig mil på 18 000 alnar. Denna äldre mil användes före metersystemet. En rast motsvarade ungefär en skogsmil, som mätte drygt 5 km.

Fråga: Hur lång var en äldre mil, i meter?

Av Mats Karlsson

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor