Älgjakt ger samma effekt som tjuvjakt på elefanter

Publicerad

Staffan Ulfstrands artikel om hur tjuvjakt påverkar Afrikas elefantbestånd var intressant. Det märkliga är att vi inte ser att vanlig mänsklig jakt också ger en skev evolution. Den avviker väsentligt från rovdjurens jakt. De djur som inte är tillräckligt uppmärksamma, tillräckligt smarta, snabba, uthålliga och starka blir lättare rovdjurens byten. Samspelet mellan rovdjur och bytesdjur håller populationerna friskare. Den mänsklige jägaren dödar på avstånd, helst de stora kapitala djuren.

Våra älgar ger ett intressant exempel. Hos älgtjurarna har hornen dubbel funktion: dels som vapen i konflikter, dels som ett slags kvalitetsindex för partnerväljande älgkor. Att gilla de tjurar som stoltserar med de största hornen har varit en klok strategi för älgkorna. De kan ju leverera anlag som gör deras söner storskovelhornade och därmed attraktiva för partnerväljande älgkor. Men den intensiva och selektiva jakten har förändrat förutsättningarna. Eftersom jägarna framför allt dödar tjurar med stora horn, är sannolikheten för ett långt liv och talrika avkomlingar nu högre för individer med mindre hornuppsättningar.

/Hans Ring

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor