Att navigera säkert mot framtiden

Publicerad

Apokalyps är älsklingsämnet för Hollywoods filmindustri – och det finns många mer eller mindre verkliga hot mot mänskligheten och jorden, vårt hem i kosmos. Men vi lever som om alla framtida hot bara vore en fiktion. Där tar vi kanske fel. Olle Häggström är professor i statistik vid Chalmers tekniska högskola och har ägnat sig åt att tänka på det mest otänkbara. Det är de vetenskapliga och tekniska framstegen som kan garantera vår överlevnad, samtidigt som de skapar nya hot. Hur ska vi förhålla oss till detta? Här ansluter sig författaren till flera forskare som varnar för att självreplikerande nanorobotar kan ta över världen, att artificiell intelligens utplånar oss när den blir smartare än människan; att växthuseffekten kommer att ändra villkoren för liv på jorden med mera. Men människan kan modifieras, förbättras, eller till och med befrias från sin kroppslighet och laddas över på datorn. Detta är inga okontroversiella tankar.

Olle Häggström tar oss på en gedigen tur genom diskussionerna bland naturvetare, datavetare och filosofer kring den moderna utvecklingen och hur den kan påverka vår framtid. Även om jag inte alltid håller med, så är boken oerhört inspirerande och välskriven.

Bokens titel anspelar på de drakar som medeltida kartritare placerade på ställen man inte visste mycket om: Here be dragons. Hur vi ska beforska den vetenskapliga kartans vita fält är ytterst en fråga för forskningspolitiken. Vissa områden behöver kanske bromsas en del för att utvecklingen inte ska gå oss ur händerna. Andra kräver extra satsningar – det finns ju mycket som går att utveckla. Olle Häggström är inte alls helt igenom pessimistisk. Men för att navigera rätt måste man känna till både Skylla och Charybdis.

Here be dragons

Olle Häggström
Oxford university press

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor