Förborgad hemlighet

Publicerad

Den fyrkantiga hallen i en rövarborg har ett golv täckt med 169 kvadratiska stenplattor. Under en av plattorna har rövarna gömt en skatt. Man vet att i raden rakt norr om skattgömman finns det dubbelt så många stenplattor som söder om den och att i raden väster om skattgömman finns det tre gånger så många stenplattor som öster om den. Vi förutsätter här att väggarna i hallen är riktade mot norr, väster, söder och öster. Under vilken stenplatta har rövarna gömt sin skatt?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor