Full gas!

Publicerad

Bild: iStock

1) Hur mycket av energin som används i Sverige kommer från förnybara källor – mer eller mindre än hälften?

2)  Vilken av följande gaser motverkar växthuseffekten?

A Metan
B Svaveldioxid
C Ozon
D Freon

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor