Nya fall av saknade neutriner

Publicerad
Experimentstationen Daya Bay i södra Kina fångar antineutriner som anländer från närbelägna kärnreaktorer.
Bild: DAYA BAY EXPERIMENT

Elementarpartiklarna neutriner har varit en gåta i många år, då de verkar försvinna på vägen mellan sin källa och mätdetektorerna.

Underskottet har förklarats med att neutriner, som förekommer i de tre formerna elektron, myon och tau, byter skepnad, oscillerar, så att de som sänds ut från källan inte är samma som de som sedan fångas in av detektorn. Summan stämmer däremot med den beräknade.

Nu har forskare vid experimentstationen Daya Bay i södra Kina fångat elektronneutriner som kommer från sex kärnreaktorer på 300–1 200 meters avstånd.

Mätningarna bekräftade än en gång avvikelser mellan de teoretiska modellerna och experimenten. Neutrinerna var färre jämfört med beräkningarna – men vid vissa energier var de fler.

Möjligen är det modellerna som är fel. Eller så kan resultaten tyda på förekomsten av ytterligare former av neutriner, de så kallade sterila neutrinerna. Dessa växelverkar bara genom gravitationskraften och omfattas inte av standardmodellen för partikelfysik. Upptäckten av sterila neutriner skulle därför kunna leda till ny fysik bortom standardmodellen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor