Trestegsraketen

Publicerad

1) Inuti en stor cirkel finns fem cirklar som tangerar den och varandra. De fyra små cirklarna är lika stora och är placerade med jämna mellanrum. Den största cirkelns omkrets är 1 000 cm, mellancirkelns är 400 cm. Hur stor är varje liten cirkels omkrets? Svara i antalet cm.

2) Den röda ramens area är 15 gånger större än den lilla kvadratens. Hur många gånger större är den stora kvadratens omkrets jämfört med den lilla kvadratens?

3) Två liksidiga trianglar skär varandra. Vad är summan av de markerade vinklarna? Svara i antalet grader.

Sätt in svaren på de tre delproblemen i rutorna och dividera i rätt ordning. Har du satt dem på rätt plats blir resultatet ett heltal mellan 0 och 9. Vilket?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor