Här finns Europas friskaste badvatten

Publicerad
Land Andel undersökta badplatser med ”excellent vattenkvalitet”
Luxemburg 100,00%
Cypern 99,10%
Malta 97,70%
Grekland 97,20%
Kroatien 94,20%
Italien 90,50%
Tyskland 90,30%
Österrike 90,20%
Danmark 85,70%
Litauen 85,70%
Portugal 84,50%
Spanien 83,20%
Finland 83,10%
Belgien 79,60%
Tjeckien 79,10%
Frankrike 76,00%
Nederländerna 74,20%
Irland 73,70%
Bulgarien 71,30%
Slovenien 70,20%
Ungern 68,70%
Lettland 67,30%
Estland 63,00%
Sverige 62,20%
Polen 60,90%
Storbritannien 59,60%
Slovakien 48,50%
Rumänien 32,00%

EU:s badvattensdirektiv innehåller minimikrav för vattenkvaliteten på en badplats. Alla länder måste därför regelbundet kontrollera vattnet vid större badplatser. Av nnbxtotalt 21 000 badplatser i EU hade 84 procent utmärkt vatten, 8 procent hade bra vatten och 2 procent fick underkänt. I Sverige undersöks ungefär 450 olika badplatser. Under de senaste 25 åren har vattenkvaliteten i Europa förbättrats avsevärt.

Källa: European Environment Agency

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor