Pengarna på bordet

Publicerad

Bild: iStock

Sju tomma skålar är placerade kring kanten av ett runt bord. I ett drag får man samtidigt lägga ett mynt i var och en av två skålar mellan vilka det finns exakt en annan skål, eller avlägsna ett mynt från var och en av två sådana skålar (om ingendera är tom). Försök att åstadkomma en situation då det i skålarna, i tur och ordning (till exempel medsols), finns 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 mynt respektive.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor