Att leva med åldrandet

Publicerad

Decennierna passerar förbi i allt snabbare takt. Vi försöker intala oss att 50 är det nya 40 och att det är omoraliskt att vilja pensionera sig vid 65. ”Visst det är bara siffror, men de signalerar en verklighet som smyger sig på en och plötsligt dyker upp i medvetandet: den tid som har gått sträcks ut och den som finns kvar förtätas och döden rycker närmare”, skriver den tyske filosofen Wilhelm Schmid i sin bok Konsten att bli gammal.

Det är en liten bok, den ryms nästan i fickan – som om författarens avsikt har varit att skapa en fälthandbok för åldrandets mentala utmaningar. Enligt Wilhelm Schmid har åldrandet kommit att betraktas som en sjukdom. Det är en olycklig missuppfattning. Åldrandet har en mening, som vi måste lära oss att leva med snarare än att försöka bekämpa. Det kan vi göra genom att finna vårt jämnmod, ett tillstånd som är som skräddarsytt för åldrandet, men som fallit i glömska i modern tid, enligt Wilhelm Schmid.

Han beskriver vägen dit i tio steg. Det rör sig inte om handfasta råd utan mer om stillsamma betraktelser av livets olika faser och utmaningar. Wilhelm Schmid är insiktsfull och hans enkla och vackra språk omfamnar läsaren. 

Konsten att bli gammal

Wilhelm Schmid
Lind & Co

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor