Dödligaste trafiken i EU

Publicerad
Land Antal dödade i trafiken per 100 000 invånare
Bulgarien 9,8
Lettland 9,5
Rumänien 9,5
Litauen 8,3
Kroatien 8,2
Polen 7,7
Grekland 7,4
Tjeckien 7
Cypern 6,7
Belgien  6,5
Ungern 6,5
Luxemburg 6,4
Slovenien 5,8
Portugal  5,7
Italien 5,6
Österrike 5,6
Frankrike 5,4
Estland 5,1
Slovakien 5,1
Finland  4,9
Tyskland 4,3
Irland 3,6
Spanien 3,6
Danmark 3,1
Nederländerna 3,1
Storbritannien 2,8
Sverige 2,7
Malta  2,6
   

Under 2015 trafikdödades drygt 26 000 personer inom EU. Antalet dödade per 100 000 invånare har mer än halverats sedan 1995 och tendensen är på lång sikt minskande i hela EU. Den senaste mätningen visar dock en liten ökning i bland annat Cypern, Kroatien och Finland.

Källa: Eurostat

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor