Svårighetsgrader

Publicerad

Bild: istock

På en matematiktävling gavs ett antal lätta och ett antal svåra uppgifter. För varje rätt svar på en svår uppgift fick man 3 poäng. För en lätt uppgift fick man 2 poäng. Om man däremot inte klarade en lätt uppgift så fick man en poängs avdrag. David löste 11 uppgifter och fick totalt 24 poäng. Hur många lätta uppgifter fick man på tävlingen?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor