Alarmerande aktivitet

Publicerad

Bild: Wikimedia

1 | Vem upptäckte radioaktiviteten?

2 | Vilket radioaktivt ämne ger högst genomsnittlig stråldos till Sveriges befolkning?

A | Kalium via maten

B | Radon via inomhusluften

C | Cesium från radioaktivt nedfall

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor