Suddad summa

Publicerad

Patrik har på tavlan skrivit tio på varandra följande tal. Sedan har han suddat bort ett av talen. Summan av de övriga är 2017. Vilka tio tal hade Patrik skrivit på tavlan?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor