Uppmuntrande om vår oroliga värld

Publicerad

Huvudtesen i denna bok bör inte förvåna Forskning & Framsteg-läsaren. Världen har på lång sikt blivit mindre våldsam och mindre fattig, samtidigt som läskunnigheten, friheten och toleransen ökar. Allt färre människor svälter och allt fler barn överlever sina första år. Den globala medellivslängden har ökat flera decennier under de senaste generationerna. De senaste decenniernas enorma framsteg är egentligen helt ofattbara.

Författaren Johan Norberg sammanfattar och diskuterar dessa rön och rör sig i samma område som bland andra Hans Rosling, Angus Deaton, Max Roser, Steven Pinker och andra utvecklingsoptimister. Boken var med på tidskriften Economists lista ”Books of the year 2016”, och är en utmärkt sammanställning av massor av globala data.

Progress är alltså synnerligen aktuell och läsvärd – och utkommer även på svenska under titeln Framsteg i början av 2017.

Progress

Johan Norberg
Oneworld

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor