Treenighet

Publicerad

Man vet att talen (A – B + 2016), (B – C + 2016) och (C – A + 2016) utgör tre på varandra följande heltal. Vilka är dessa tal?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor