Avståndstagande tal

Publicerad

Skriv in talen från 1 till 8 i rutorna så att två på varandra följande tal inte förekommer i rutor intill varandra horisontellt, vertikalt eller diagonalt. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor