Länderna som gjorde störst investeringar i förnybar energi år 2016

Publicerad

Bild: iStock
Land Miljarder USD
Kina 78,3
USA 46,4
Storbritannien 24
Japan 14,4
Tyskland 13,2
Indien 9,7
Brasilien 6,8
Australien 3,3
Belgien 2,9
Frankrike 2,6
   

Kina stod för ungefär en tredjedel av världens samlade investeringar i förnybar energi år 2016. Men om investeringarna i stället sätts i proportion till respektive lands BNP ändras rangordningen dramatiskt. Då hamnar i stället utvecklingsländer som Mauretanien, Honduras, Uruguay, Kenya och Jamaica i toppen.

Under 2016 gjordes nästan dubbelt så stora nyinvesteringar i förnybar energi (241 miljarder USD) som i fossil energi.

Sverige investerade under året 15 miljarder kronor (motsvarar cirka 1,7 miljarder USD) på förnybar energi – en ökning med 117 procent jämfört med 2015. Räknat per capita är Sverige ett av de länder i världen med störst produktion från förnybara energikällor.

Källa: REN21 (Global Status Report 2016) och UN Environment (Global trends in renewable energy 2017)

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor