Tunna skivor

Publicerad

1 | Hur tunt är 2D-materialet grafen?

2 | Vilka av följande påståenden om grafen är sanna?

a) Det bryts i kolgruvor.

b) Det är starkare än stål i förhållande till sin vikt.

c) Det leder elektrisk ström bättre än koppar.

d) Det kan göras magnetiskt.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor