Hotfulla hästar

Publicerad

I den mittersta 8×8-kvadraten på ett 16×16-bräde har man ställt schackbönder. Kan man placera 32 springare (hästar) på de resterande rutorna så att alla tomma rutor blir hotade av åtminstone någon av springarna (se bild)?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor