Varför snurrar rymden?

Vad är orsaken till att allt roterar i universum – och är det så att alla galaxer roterar åt samma håll?

/Evert Timhagen

Publicerad
När materia smälter samman i universum uppstår en sned knuff, som i sin tur ger upphov till rotation.
Bild: iStock

Man har noga undersökt hur galaxer roterar i den del av universum som vi kan observera. Man finner då att det inte finns någon rotationsriktning som dominerar.

Grunden till rotationen som vi observerar är samma som grunden till att det överhuvud taget finns galaxer och galaxhopar. Orsaken är de mycket små men växande ojämnheter som fanns i universum efter big bang. Områden i materien som var litet tätare än genomsnittet attraherade andra liknande områden gravitationellt. Vissa av dessa smälte samman och ojämnheterna växte. När områden med litet större täthet smälter ihop med varandra utan att träffa ”mitt på” så har vi faktiskt redan en rotation som bevaras och blir snabbare ju mer området drar ihop sig. I fysikaliska termer bevaras rörelsemängdsmomentet. Det är samma process som utnyttjas i en piruett när dansaren drar armarna intill kroppen för att snurra fortare.

På samma sätt är det med stjärnor. De startar som enorma omärkligt roterande moln, vars rotationshastighet ökar mycket kraftigt när de drar ihop sig.

Planeter bildas i de roterande skivor av gas och stoft som finns runt nybildade stjärnor. De föds därför med samma rotationsriktning som stjärnan och skivan har.

/Bengt Edvardsson, astronom, Uppsala universitet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor