Produktivt i kvadrat

Publicerad

Rutorna i ett 3×3-rutnät fylls med tal på sådant sätt att produkten av talen i varje rad och i varje kolumn är lika med 1 medan produkten av talen i varje 2×2-delkvadrat är lika med 2. Vilket tal finns i den mittersta rutan i nätet?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor