Hans Roslings väg genom livet

Publicerad

Folkbildaren Hans Roslings memoarer är en bladvändare. På rak och effektiv prosa får man följa honom genom livet. Det är en synnerligen intressant och läsvärd bok.

Ska man ha någon invändning så är det att man vill veta mer om hans förklaringar av varför världen blivit bättre. Han återvänder till det Moçambique där han arbetade som läkare på 1980-talet, och ser hur mycket som förändrats till det bättre. Och hela hans folkbildargärning har ju gått ut på att konstatera att fattigdomen har minskat och att medellivslängden har ökat. Den stora frågan är varför detta skett på sådan bred front under de senaste decennierna. Handlar det om bistånd, demokratiutveckling, ökad läskunnighet, frihandel eller något annat? Jag skulle gärna ha tagit del av hans tankar kring denna fråga. 

Hur jag lärde mig förstå världen

Hans Rosling med Fanny Härgestam
Natur & Kultur

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor