Pussparasit

Publicerad

Bild: Wikimedia commons

Misteln (Viscum album) är den enda trädlevande parasiten i Sverige, fridlyst i nästan hela landet. En substans i misteln påstås ha flera positiva effekter på livskvaliteten hos vissa cancerpatienter. Misteln sprider sig genom att fåglar äter bären och sedan lämnar träck med bären på andra träd eller grenar.

Vilket av följande påståenden är felaktigt?

  1. Ett träd som angrips av mistel kan dö av det.
  2. Misteln är helt beroende av värdträdet för sin tillgång till näring och vatten.
  3. Mistelns rot försöker borra sig igenom trädets bark medan trädet kämpar emot genom att förtjocka sin bark.
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor